Vitamin D merupakan grup dari vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Nama lain dari vitamin D ini ialah Kalsiferol yang merupakan salah satu vitamin dan mungkin satu-satunya yang dihasilkan langsung oleh tubuh. Saat terkena paparan sinar matahari, senyawa berupa precursor…

Fungsi Vitamin A – Vitamin A memang mempunyai peranan penting dalam tubuh kita. Terutama dalam sistem penglihatan yaitu organ mata. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa senyawa pembentuk dan dikelompokkan dalam Vitamin A. Diantaranya senyawa tersebut diantaranya berupa retinol, Retinil…

Fungsi Vitamin K – Vitamin K merupakan salah satu kelompok vitamin yang merujuk pada vitamin lipofilik dan hidropofik. Manfaat dan kegunaan bagi tubuh boleh dibilang sangat baik, sehingga cukup dibutuhkan dalam penyerapan nutrisi pada tubuh. Fungsi tersebut tentunya erat kaitannya…

Fungsi Vitamin B5 – Masih dalam bahasan yang sama yaitu mengenai fungsi vitamin, kali ini kami akan mengambil ringkasan atau rangkuman yang membahas tentang Vitamin B5. Menurut dari sumber (Wikipedia), Vitamin ini ialah salah satu jenis vitamin yang tergolong dalam…